Kurzy angličtiny - odpolední a večerní kurzy

Pololetní a celoroční docházkové kurzy pro veřejnost ve všech pokročilostech.
Kurzy probíhají na ulici Masarykova ve frekvenci 1x3 a 2x2 vyučovací hodiny nebo 4x60min týdně. Uvedené učebnice lze zapůjčit v kanceláři školy. Více informací najdete u jednotlivých pokročilostí.

Začátečníci

UČEBNICE: Time to Talk 1, vydavatelství Polyglot. 

Velmi mírně pokročilí

UČEBNICE: Time to Talk 1, vydavatelství Polyglot.

Mírně pokročilí

UČEBNICE: New English File Pre-Intermediate Student’s Book Oxford University Press (slovní zásoba, aktivity, poslech), Angličtina pro samouky, vydavatelství Leda (gramatika, slovní zásoba).

Mírně pokročilí +

UČEBNICE: New English File Pre-Intermediate Student’s Book, Oxford University Press.

Středně pokročilí

UČEBNICE: New English File Intermediate Student’s Book, Oxford University Press.

Pokročilí

Kurzy zaměřené na upevnění a rozšíření slovní zásoby, složitějších gramatických jevů a především rozvoj komunikace. Výuka je připravena interaktivní a zábavnou formou, 1/3 lekcí vede rodilý mluvčí. MATERIÁLY: dodá jazyková škola

Konverzační

Jsou určeny všem, kteří si chtějí udržet a obohatit svou mluvenou angličtinu a zlepšit výslovnost.                     MATERIÁLY: dodá jazyková škola

Příprava na First Certificate in English (FCE) 

Příprava na letní termíny zkoušek
UČEBNICE: Objective First Fourth Edition, Cambridge