Styl výuky

        Motto: Neslibujeme Vám použití žádných zázračných výukových metod, ale můžeme Vám slíbit, že se u nás nebudete v hodinách nudit.

Ze zkušenosti jistě víte, že i dobrý vtip se dá vyprávět velice špatně a naopak průměrný lze přednést tak, že se pobavíte a zapamatujete si ho na několik let, někdy na celý život. 

Stejně tak v jazyce lze trávit čas nad nekonečným článkem o stavbě mostů nebo problémech zemědělců právě tak dobře jako čtením aktuálních zpráv o dění v NHL nebo klípků o královské rodině. Vtip je v tom, že lidský mozek si pamatuje to, co ho baví, ne co ho nudí! Vědomostí je třeba, ale jde o to, do jakého kontextu je „obujeme“.

Vyznáváme věky ověřené heslo „Škola hrou“ a chceme Vám  nabídnout poznat v praxi, co to znamená. U nás se nudit nebudete!

Prostor této strany je příliš krátký na to, aby bylo možné uvést všechny naše zásady, metody a zkušenosti a k smrti vás neunudit právě jejich popisem. Učíme totiž jinak jednak v různých pokročilostech a dále u různých typů kurzů: přípravy ke zkouškám, konverzační kurzy, obchodní jazyk..

Proto zde uvádíme souhrn našich nejdůležitějších zásad a nabízíme Vám možnost přijít si naši výuku vyzkoušet na ukázkové hodině zdarma.

 

    Styl výuky:

1.      Většina hodiny je vedena ústní/konverzační formou. Ústně se opakuje, vysvětluje nové učivo (nikdy nebudete číst teorii z knihy) i procvičuje. Pro upevnění mluvnice užíváme variaci jedinečné Nepustilovy metody. Ústně jsou čteny a rozebírány texty, každá hodina již od nejnižší pokročilosti obsahuje poslechovou a hlavně konverzační část. Psát úkoly a doplňovat do knihy si můžete docela dobře doma...

2.      Aktivity jsou seřazeny tak, že se střídají snadnější s náročnějšími, a to podle naší zkušenosti v nejefektivnějším pořadí, které zůstává u klasických kurzů nízké až střední pokročilosti stejné.

3.      Naši studenti se k nám znovu vracejí, což je mimo jiné proto, že vědí, co je zde čeká. Nestane se, že hodiny jsou bez struktury a dokonce v různých kurzech zcela odlišné v závislosti na metodě, aktuální připravenosti či zkušenostech (často nevelkých – mnoho škol zaměstnává  studenty VŠ bez praxe) jednotlivých lektorů.

4.      Snažíme se, aby naše hodiny byly maximálně zábavné, hravé, soutěživé a dynamické. Nikdo nechce ve výuce usínat a těšit se na konec hodiny! Máme k tomu mnoho osvědčených metod a prostředků, které však také obohacujeme o nové (v souvislosti s možnostmi nové techniky a technologií).

5.      Věříme, že bez kontaktu s rodilým mluvčím opravdu dobře naučit jazyk nelze. Spolupracujeme se zkušenými kolegy, kteří přebírají výuku klientů a kurzů, kde se jejich výuka vzheldem k pokročilosti či zaměření hodí.

6.      Výukové skupiny nejsou ani příliš velké (nedostalo by se na Vás), ani příliš malé (kdo chce být stále „na ráně“, přijít o možnosti párové a skupinové konverzační práce - možná klient, který zvolil individuální výuku!). Vládne zde živá, příjemná a přátelská atmosféra.

 

Přijďte zkusit naši výuku i Vy a staňte se naším spokojeným studentem