Ceny

Ceny jednotlivých pololetních a celoročních kurzů viz rubrika Kurzy.
Ceny individuálních lekcí a firemní výuky se stanovují smluvně.

UPOZORNĚNÍ:
   - jazyková škola zapůjčuje nejfrekventovanější učebnice do vyčerpání zásob
   - informace o možnosti platby na 2 splátky nalezente u jednotlivých kurzů.
   - pro možnost  platby na více splátek se informujte v kanceláři školy
                            

Platební podmínky
 
Přihláška se stává platnou (tzn. účastník má rezervované místo v kurzu) po uhrazení kursovného, nebo minimální zálohy ve výši 500,- Kč. Uhrazením zálohy se zároveň zavazujete k uhrazení celé částky kursovného.
Příjem zálohy (případně celé částky kursovného) a Vaše zařazení do kurzu Vám jazyková škola na požádání potvrdí.
Běžným způsobem úhrady kursovného je převod z účtu na účet. Při úhradě převodem zasílejte laskavě platby na náš účet 265320368/0300. Pro platbu převodem si prosím vyžádejte variabilní symbol pro identifikaci platby.
Máte-li zájem o platbu na fakturu, pošleme vám ji obratem a do kurzu budete zapsáni ihned po obdržení platby.
Při neúčasti nebo nedokončení kurzu se kursovné nevrací.