Podmínky výuky přes Skype

Vyučovací hodina trvá 50 minut.

Objednávku je možné provést osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Na základě vzájemné dohody o průběhu a obsahu výuky jsou klientovi zaslány platební údaje včetně variabilního symbolu. Po přijetí úhrady kurzovného lze ihned začít výuku.

Objednávkou se klient zavazuje k uhrazení kurzovného v plné výši.

Po obdržení objednávky bude klientovi vystavena faktura a zaslán vstupní test, pokud si jej bude přát.

Nabízíme ukázkovou lekci zdarma v délce 30 min – s následnou možností rozhodnout se, zda máte zájem o tento typ výuky.

Výuku může klient začít čerpat po připsání částky na účet provozovatele nebo po úhradě v kanceláři školy.

Materiály jsou klientovi předem zasílány, přičemž během výuky lektor zasílá další doplňující materiály či odkazy na interaktivní aktivity pro společnou práci, v případě zájmu lze výuce samozřejmě používat i klasické učebnice.

Výuka začíná v dohodnutý čas tak, že lektor kontaktuje klienta pomocí Skypu nebo případně počká, až se klient připojí, maximální čekací doba je ovšem 15 minut od plánovaného počátku výuky.

V případě pozdního připojení klient nemá nárok na prodloužení lekce a hradí plnou výši.

Klient má možnost zrušit výuku více jak 24hodin předem, v případě zrušení lekce méně než 24 hodin předem, bude klientovi účtována lekce v plné výši.

V případě skupinové výuky lze čas měnit pouze po dohodě všech zúčastněných stran,
a pokud se některý ze studentů nepřipojí či připojí pozdě, začne výuka bez něj a hodina je dotyčnému účtována v plné výši.

V případě, že lekce nemůže být započata z důvodu technické závady na straně lektora,
hodina nebude klientovi účtována.

Pokud dojde k technickým komplikacím v průběhu výuky ze strany lektora, má klient nárok na
náhradu výukového času při dalším setkání.

Pokud klient nevyčerpá předplacené lekce, kurzovné se nevrací.

Klient se zavazuje uvést platné údaje, které budou využity pro vystavení faktury.