Kurzy německého jazyka

UPOZORNĚNÍ: V případě dostatečného zájmu pořádá jazyková škola jednodenní výlet do Vídně.
Začátečníci
Kurz je celoroční.
Je určen těm, ktreří se s němčinou ještě nikdy nesetkali. Výuka sestává z výslovnosti, tvoření slov a vět, základního okruhu slovíček a frází, základních gramatických jevů a orientace v časech.
UČEBNICE: Themen Aktuell I, 3. edice, vydavatelství Hueber
Velmi mírně pokročilí
Kurz je celoroční.
Je určen těm, kteří již s němčinou začínali, ale nepodařilo se jim prozatím dosáhnout úrovně "mírně pokročilí".
Doporučená znalost je 5-7 lekcí některé učebnice němčiny, např. Němčiny pro jazykové školy.
UČEBNICE: Themen Aktuell I, 3. edice - od 3. lekce, vydavatelství Hueber
Mírně pokročilí
Kurz je celoroční.
Je určen všem, kteří ovládají základní prvky jazyka, chtějí upevnit své znalosti a dále
ve studiu pokračovat.
Doporučená znalost je na úrovni prvních 4 lekcí Themen Aktuell I nebo 10-12 lekcí učebnice Němčina pro jazykové školy I.
UČEBNICE: Themen Aktuell I, 3. edice, vydavatelství Hueber - od poloviny
Středně pokročilí
Kurz je celoroční.
Je určen všem, kteří mají znalost gramatických jevů a slovní zásoby na úrovni alespoň
prvního dílu Themen Aktuell nebo 18 - 20 lekcí učebnice Němčina pro jazykové školy I.
UČEBNICE: Themen Aktuell II, 3. edice, vydavatelství Hueber
Pokročilí
Kurz je celoroční.
Je určen těm, kdo se již německému jazyku věnují delší dobu, případně by rádi v budoucnu složili některou jazykovou zkoušku.
Doporučená znalost: na úrovni prvních 5 lekcí Themen Aktuell II nebo 14-15 lekcí učebnice Němčina pro jazykové školy II.
UČEBNICE: Themen Aktuell II, 3. edice, vydavatelství Hueber - od poloviny